Reference   Elaborati in prometne študije  

Turistična in druga obvestilna signalizacija v občini Laško

 • Objekt: Elaborat postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije v občini Laško
 • Investitor: OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
 • Faza: ELABORAT
 • Datum: Junij 2010

Turistična in druga obvestilna signalizacija na območju občine Pesnica

 • Objekt: Elaborat postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije na območju občine Pesnica
 • Investitor: OBČINA PESNICA, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru
 • Faza: ELABORAT
 • Datum: Januar 2008

Začasna prometna ureditev ceste R3 694/1268 Polzela - Velenje

 • Objekt: Izkoriščanje in sanacija površinskega kopa - kamnoloma Andraž ob cesti Polzela - Velenje
 • Investitor: EKOPLAN A d.o.o., Dobriša vas 3, 3301 Petrovče
 • Faza: ELABORAT
 • Datum: December 2007

Turistična in druga obvestilna signalizacija na območju MOV

 • Objekt: Elaborat postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije na območju Mestne občine Velenje
 • Investitor: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje
 • Faza: ELABORAT
 • Datum: Junij 2007

Več o tem »