Reference   Projektiva  

Pretakališče UNP Štore

 • Objekt: Pretakališče UNP Štore
 • Investitor: PETROL PLIN d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
 • Faza: PGD, PZI, PID
 • Obseg: Ureditev okolja s komunalno infrastrukturo in pomožnim objektom ter vodenje projekta

Več o tem »

Zbirni center Vojnik

 • Objekt: Zbirni center Vojnik
 • Investitor: SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
 • Faza: PGD, PZI
 • Obseg: Ureditev okolja s komunalno infrastrukturo in pomožnim objektom

Več o tem »

Atletski stadion Podčetrtek

 • Objekt: Atletski stadion pri osnovni šoli v Podčetrtku
 • Investitor: OBČINA PODČETRTEK, Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek
 • Faza: PGD, PZI
 • Obseg: Atletski stadion in nogometno igrišče s pripadajočo infrastrukturo

Več o tem »

Nogometno igrišče Železniki

 • Objekt: Nogometno igrišče Železniki
 • Investitor: OBČINA ŽELEZNIKI, Češnjica 48, 4228 Železniki
 • Faza: PGD, PZI
 • Obseg: Nogometno igrišče (umetna trava)

Več o tem »

Špotni park Imeno

 • Objekt: Špotni park Imeno
 • Investitor: OBČINA PODČETRTEK, Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek
 • Faza: PGD, PZI
 • Obseg: Nogometno igrišče (umetna trava), tenis igrišči (umetna trava), igrišče za košarko in odbojko

Več o tem »

Bežigrajska cesta od P40 do P59

 • Objekt: BEŽIGRAJSKA CESTA OD P40 DO P59
 • Investitor: MESTNA OBČINA CELJE, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje
 • Faza: LN, PGD, PZI
 • Obseg: Cesta, rekonstrukcija železniškega tira, vodovod, prenosna plinovoda, javna razsvetljava

Več o tem »

Srednja zdravstvena šola Celje

 • Objekt: Srednja zdravstvena šola Celje
 • Investitor: RS Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana
 • Faza: PGD, PZI, PID, POV
 • Obseg: Zunanja ureditev, kanalizacija, vodovod, plinovod

Logo - bencinski servis

 • Objekt: Bencinski servis Velika Pirešica
 • Investitor: LOGO d.o.o., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje
 • Faza: PGD, PZI, PID; POV
 • Obseg: Zunanja ureditev, kanalizacija, vodovod, plinovod

Regionalna razvojna agencija Celje

Zunanje ureditve s kompletno komunalno infrastrukturo:

Maksim - poslovni objekt

 • Objekt: Skladiščno - proizvodni - poslovni objekt
 • Investitor: MAKSIM d.o.o., Trg Celjskih knezov 2, 3000 Celje
 • Faza: PZI, PID
 • Obseg: Zunanja ureditev s parkirišči za osebna vozila