Reference   Projektiva   Komunalna infrastruktura  

Pretakališče UNP Štore

 • Objekt: Pretakališče UNP Štore
 • Investitor: PETROL PLIN d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
 • Faza: PGD, PZI, PID
 • Obseg: Ureditev okolja s komunalno infrastrukturo in pomožnim objektom ter vodenje projekta

Več o tem »

Energetski in komunalni vodi za toplarno Celje

 • Objekt: Energetski in komunalni vodi za toplarno Celje
 • Investitor: MESTNA OBČINA CELJE, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje
 • Faza: PGD, PZI
 • Datum: Avgust 2007 - Januar 2008

Komunalna ureditev gospodarske cone Vzhodne Trnovlje II

 • Objekt: Komunalna ureditev gospodarske cone Vzhodne Trnovlje II
 • Investitor: MESTNA OBČINA CELJE, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje
 • Faza: PGD, PZI
 • Datum: September - November 2007