Reference   Projektiva   Prometna infrastruktura  

Bežigrajska cesta od P40 do P59

 • Objekt: BEŽIGRAJSKA CESTA OD P40 DO P59
 • Investitor: MESTNA OBČINA CELJE, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje
 • Faza: LN, PGD, PZI
 • Obseg: Cesta, rekonstrukcija železniškega tira, vodovod, prenosna plinovoda, javna razsvetljava

Več o tem »

Severna vezna cesta

 • Objekt: SEVERNA VEZNA CESTA - CESTA NA OSTROŽNO (ČOPOVA ULICA) - CESTA V LOKROVEC
 • Investitor: MESTNA OBČINA CELJE, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje
 • Faza: PGD
 • Datum: September 2007

Več o tem »

Priključek s pasom za leve zavijalce za IPC Loke

 • Objekt:PRIKLJUČEK S PASOM ZA LEVE ZAVIJALCE ZA IPC LOKE na R2-428/1249 od km 0.695,97 do km 0.895,97
 • Investitor: OBČINA LJUBNO, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji
 • Faza:PZI
 • Datum: Julij 2007

Več o tem »

Semaforizirano križišče pri obrtni coni Arclin

 • Objekt: SEMAFORIZIRANO KRIŽIŠČE PRI OBRTNI CONI ARCLIN NA CESTI R2-430/0282od km 1.931.26 do km 2.160,90
 • Investitor: REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA CELJE, Kidričeva ulica 25, 3000 Celje
 • Faza:PZI
 • Datum: Junij 2007

Več o tem »