Projektiva

Projektiranje cest, križišč, krožnih križišč, servisnih površin, površin za pešce in kolesarje, zunanjih ureditev in komunalne infrastrukture .